16.03.2021 Tarihli Bilgilendirme Toplantısı

 

 

Çukurova Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (2021 - 2022) kapsamında Yüksekokul akademik ve idari personeline yönelik 16.03.2021 tarihinde Uyum Eylem Planı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.