Misyon/Vizyon

Misyon

  • Evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan ve özümseyen, çağımızın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, temel eğitimini almış, endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim almış, tercih edilen nitelikli mesleki-teknik elemanlar yetiştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, ilişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kazanımlarına bağlı bireyler yetiştirmektir.


Vizyon

  • Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak bilinçli öğrenciler yetiştirmektir.
  • İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini ve yaratıcı faaliyetleri sağlamada ulusal ve uluslar arası platformda tanınan saygın ve lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.