Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

Coğrafi bilgi sistemleri konuları 2000’li yıllara kadar dünyada ve ülkemizde Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Orman ve Ziraat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Coğrafya gibi pek çok lisans programında projeler kapsamında ya da ders olarak öğretilmektedir. Ancak giderek artan talep nedeniyle özellikle veri üretimi konusunda çalışabilecek ara eleman yokluğu önemli ölçüde hissedilmeye başlanmıştır. Günümüzde yapılan çalışmaların büyük kısmının veri yönetimi ve mekansal veriye gereksinim duyması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemlerinin önemini ortaya çıkarmış, eğitim kurumları bu alanda yüksek lisans ve doktora programları açmaya başlamışlardır. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi kurumlar bu konuda öncülerdendir.

Dünyada 2000 yılı sonrası konu ile ilgili uzaktan öğretim destekli ya da örgün programlarla insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumlarının sayısı hızla artarken, ülkemizde yönetim bilişim sistemleri konusunda ön lisans-lisans eğitimi veren üniversite sayısı oldukça kısıtlıdır; coğrafi bilgi teknolojileri konusunda ön lisans-lisans eğitimi veren üniversite ise hiç bulunmamaktadır. Oysa birimlerin konusunda eğitim almış ara elemana da ihtiyacı vardır. Bu konuda eğitim almış kişilerin sektörde çalışması verimliliği artıracaktır.

Programdan mezun olanların kazandıkları unvan, yaptıkları işler ve çalışma alanları

Bu programı başarıyal tamamyan öğrenciler, "Çukurova Üniversitesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, Ön Lisans Diploması" ile "Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Sistemleri Meslek Elemanı" unvanını alacaklardır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki haritacılık, hidrolojik uygulamalar, jeolojik uygulamalar, ormancılık uygulamaları, zirai uygulamalar, denizicilik ve kıyı yönetimi, savunma uygulamaları alanlarında çalışan kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekansal veri üreten birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanğına sahip olabilirler.

Kazanılan Bilgi ve Beceriler

 

Öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgilerini, bu sektörün alanlarında uygulama becerisi kazandırmak,
 • Etkin, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumluluklarını kavramasını sağlamak,
 • Öğrencileri başarılı bir meslek kariyerine hazırlayarak koordinasyon sağlayan kişiler olarak görev almalarını sağlamak
 • Çağa uygun teknolojileri kullanabilen ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen teknik elemanlar yetiştirmek,
 • Haritacılık, ilgili mimarlık ve  mühendislik alanlarındaki problemleri belirleme, yeni  teknolojileri ve bu alandaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırmak.

Programın Lisans Programlarına Dikey Geçiş Durumu:

 • Harita Mühendisliği,
 • Geomatik Mühendisliği,
 • Şehir ve Bölge Planlama,
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
 • Bilgisayar - Enformatik,
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
 • Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri,
 • Bilgisayar Bilimleri,