Elektrik ve Enerji Bölümü

 

Elektrik Programı

Bu programda öğrencilere elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza giderme konularında eğitim verilerek, sanayide, fabrikada, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleği ile ilgili alanlarda çalışabilecek aranan eleman yetiştirmek amaç edinilmiştir.

Programdan mezun olanların kazandıkları unvan, yaptıkları işler ve çalışma alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, “Çukurova Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı, Ön Lisans Diploması” alacaklardır ve öğrencilerin kazandıkları ünvan “Elektrik Teknikeri” ünvanıdır. Elektrik teknikeri elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Programın Lisans Programlarına Dikey Geçiş Durumu:

Elektrik programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri alanlar oldukça fazladır. Bu 4 yıllık lisans bölümleri şunlardır:

 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
 • Elektrik Mühendisliği,
 • Elektrik Öğretmenliği,
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
 • Elektronik Mühendisliği,
 • Elektronik Öğretmenliği,
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,
 • Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği,
 • Enerji Öğretmenliği,
 • Fizik,
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği,
 • Meteoroloji Mühendisliği,
 • Telekomünikasyon Mühendisliği,
 • Uçak Elektrik-Elektronik,
 • Uzay Mühendisliği.

 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Bu programda öğrencilere, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, çıkacak sorunları çözebilecek, çözümler üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, mevcut geleneksel enerji sektörünü bulunduğu konumdan daha ileri götürebilecek, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek bilince sahip istihdam olanağı yüksek aranan eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Programdan mezun olanların kazandıkları unvan, yaptıkları işler ve çalışma alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, “Çukurova Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı, Ön Lisans Diploması” alacaklardır ve öğrencilerin kazandıkları ünvan “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri” ünvanıdır. 

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Programın Lisans Programlarına Dikey Geçiş Durumu:

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri alanlar oldukça fazladır. Bu 4 yıllık lisans bölümleri şunlardır:

 • Elektrik Mühendisliği,
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
 • Elektronik Mühendisliği,
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği,
 • Fizik,
 • Nükleer Enerji Mühendisliği.