Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü


 

Makine Programı

Üretimde yetişmiş insan gücünün yerini doldurulamaz kılan şey, eğitimi ve becerisidir. Eğitim seviyesi ile verimlilik arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim seviyesi arttıkça verimlilik artmakta ve kalite yükselmektedir. Günümüz sanayi sektörü, kendi üretim teknolojisine göre bilinçlenmiş ve kuruluşlarını kendi amaçları doğrultusunda tamamlamış bir sanayi tipidir. Gelişmelerini kendine hedef seçtiği üretim biçimi içerisinde sürdürüp bütünlüğünü, ortaya koyduğu görüşlerle tamamlamaktadır. Çalışma düzeni ile sektöründe, rekabet kabiliyetinin en üst noktasına ulaşmayı ve bu alanda teknolojik gelişmeler oldukça bunları da kendi bünyesinde almayı hedeflemektedir.

Programdan mezun olanların kazandıkları unvan, yaptıkları işler ve çalışma alanları

Makine teknikerinin, özellikle üretim teknolojisi içindeki önemi oldukça fazladır. İyi yetişmiş bir makine teknikeri, isletmelerdeki verimin artmasında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, Meslek Lisesi ve devamında Meslek Yüksekokul Makine programından mezun olarak makine teknikeri unvanı kazanan kişiler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanır:

 • Makinecilik alanındaki temel bilgileri kavrar
 • Makine elemanlarının tasarımını yapabilir
 • Talaşlı ve talaşsız (imalat tezgâhlarını kullanarak) üretim yapabilir
 • Makinecilikte kullanılan ölçü ve kontrol aletleri ile ihtiyaç duyulan ölçme ve kontrol işlemlerini yapabilir
 • Makine tasarımlarında malzeme seçimlerini yapabilir
 • İs parçalarının CAD ile çizimlerini CNC tezgahlarında ise uygulamalarını yapabilir
 • Temel fizik, termodinamik, mukavemet konularında gerekli hesaplamaları yaparak uygulamaya aktarabilir.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemleri tanır, elemanların görevlerini öğrenir.
 • Tezgâhlarda oluşan arızaları giderebilecek bilgi ve tecrübeleri kazanır

Programın Lisans Programlarına Dikey Geçiş Durumu:

Makina Programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri alanlar oldukça fazladır. Bu 4 yıllık lisans bölümleri şunlardır:

 • Döküm Öğretmenliği
 • Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
 • Gemi İnşaatı Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Kalıpçılık Öğretmenliği
 • Makine
 • Makine Mühendisliği
 • Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Metal Öğretmenliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Otomotiv Öğretmenliği
 • Talaşlı Üretim Öğretmenliği
 • Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
 • Üretim Mühendisliği

Kaynak Teknolojisi Programı

 

Kaynak teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, gerek kaynak işlemi esnasında ve gerekse kaynak işlemi sonrasında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, çözümler üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, mevcut geleneksel kaynak sektörünü bulunduğu konumdan daha ileri götürebilecek, kalite güvence de dâhil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek bilince sahip istihdam olanağı yüksek aranan eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olanların kazandıkları unvan, yaptıkları işler ve çalışma alanları

Kaynak Teknolojisi teknikerinin, özellikle üretim teknolojisi içindeki önemi oldukça fazladır. İyi yetişmiş bir kaynak teknolojisi teknikeri, isletmelerdeki verimin artmasında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, Meslek Lisesi ve devamında Meslek Yüksekokul Kaynak Teknolojisi programından mezun olarak kaynak teknolojisi teknikeri unvanı kazanan kişiler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanır:

 • Makinecilik alanındaki temel bilgileri kavrar
 • Kullanılan malzemelerin özelliklerini tanımlayabilme
 • Metalik malzemelerin şekillendirilmesi ile ilgili bilgisayar destekli tasarım, konstrüksiyon yapabilme ve uygulayabilme
 • Kaynak makinelerinin mekanik arızalarını giderebilme
 • Oksi-gaz, elektrik ark, lehimleme, saplama kaynağı, direnç kaynağı, toz altı kaynağı, MIG-MAG, tungsten inert gaz (TIG) kaynağı, plazma transferli ark (PTA) kaynağı, lazer kaynağı ve katı hal  kaynakları hakkında teorik bilgilere ve uygulama becerisine sahip olabilme
 • Metallerin şekillendirilmesinde kullanılan temel işlemleri bilip uygulayabilme
 • Metallere uygulanan ısıl işlem tekniklerini bilebilme
 • Tezgâhlarda oluşan arızaları giderebilecek bilgi ve tecrübeleri kazanır

Programın Lisans Programlarına Dikey Geçiş Durumu:

Kaynak Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri alanlar oldukça fazladır. Bu 4 yıllık lisans bölümleri şunlardır:

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği