Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

İş sağlığı ve güvenliği programına Türkiye’ de bulunan özellikle endüstri meslek ve teknik liselerinden mezun öğrenciler kabul edilecektir.

Meslek yüksekokulun Akdeniz bölgesinde olması nedeniyle büyük çoğunluğun bu bölgeden ve yeni açılan bir bölüm olması nedeniyle tüm Türkiye’ den öğrenci gelecektir.

Programa, YGS sonucuna göre ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için YGS-2 puan türüne göre 30 öğrenci alınacaktır. Çevre il ve ilçelerdeki orta öğretim kurumları ile Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci gelebilecektir.

Programdan mezun olanların kazandıkları unvan, yaptıkları işler ve çalışma alanları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Çukurova Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı, Ön Lisans Diploması” ile “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri” unvanı alacaklardır.

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nüfusun hızla artması, artan enerji talebi, sanayi, tıp ve bilişim teknolojilerinin gelişimi, kentleşme ve yapılanma gibi etkenlere paralel olarak imalat sanayi, inşaat, enerji sektörü de hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. Günümüzde birçok alanda yeni hizmet alanlarının kurulması ve hizmete açılması ile yaygın olarak kullanılmakta olan üretim teknolojilerinin gelişmesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliği Teknikeri ihtiyacını artırmıştır.

Günümüz Türkiye’sinde bu işletme sektörlerinin daha üst bir düzeye ulaşabilmesi için bu alanda görev alacak, yetişmiş nitelikli işçi sağlığı ve iş güvenliği teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümden mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler.

Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu kamuda ve özel sektörde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış, yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır.

 

Tüm bunlara ek olarak Adana Organize Sanayi Bölgesinin işletme yoğunluğunun fazla olması ve bölgedeki iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında eksikliklerden dolayı bu açığın kapatılması için yetişmiş “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” teknik ara eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler bölgede ve ülkemizde kolaylıkla iş bulabilecek, ihtiyaçlara cevap verebileceklerdir.