Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü


 

Tekstil Teknolojisi Programı

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nüfusun hızla artması, modanın hızla gelişmesi artan giysi talebi, teknolojinin gelişimi, kentleşme ve sosyalleşme gibi etkenlere paralel olarak tekstil imalat, üretim ve tasarım sektörü de hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. Sektörün büyümesi ve farklılaşması bu alanda çalışacak bilgili ve tecrübeli teknik elemanlara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Kamu ve genellikle özel sektörde istihdam edilmek üzere nitelikli ve konusunda uzman tekstil teknikerlerine ihtiyaç vardır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, işletmelerde değişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitimlerini almış gelişen dünya koşullarını özümsemiş, meslek etiğine bağlı, kalifiye ara eleman ihtiyacı artmıştır. Bu konuda eğitim almış kişilerin sektörde çalışması verimliliği artıracaktır.

Programdan mezun olanların kazandıkları unvan, yaptıkları işler ve çalışma alanları

Mezunlar mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılayarak kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Çalıştığı kurumun yapısına ve kendi uzmanlık alanına göre, her türlü imalat, hizmet, organizasyon işlerini yapabilirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilirler.

Kazanılan Bilgi ve Beceriler

 • Öğrencilere tekstil programı ile ilgili teknik konularda teorik ve pratik bilgileri kazandırarak tasarım, üretim, planlama, enerji verimliliği ve yönetimi konusunda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamak,
 • Teknik olanakların elverdiği ölçüde terbiye, dokuma, örme, konfeksiyon ve kalite kontrolün temel konuları yanında bilgisayar destekli tasarım, üretim ve bilgisayar destekli tekstil tasarımı gibi konularda eğitim verilerek öğrencilerin bu teknolojileri daha iyi kullanmalarını ve bu sektördeki kuruluşlarda daha üretken olmalarını sağlamak,
Öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgilerini, bu sektörün alanlarında uygulama becerisi kazandırmak,
 • Etkin, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumluluklarını kavramasını sağlamak,
 • Öğrencileri başarılı bir tekstil teknikeri kariyerine hazırlayarak fabrikalarda, atölyelerde veya pazarlama şirketlerinde tekstil mühendisleri ile tekstil teknisyeni arasında koordinasyonu sağlayan kişiler olarak görev almalarını sağlamak
 • Çağa uygun teknolojileri kullanabilen ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen teknik elemanlar yetiştirmek,
 • Tekstil sektörü alanlarındaki problemleri belirleme, yeni tekstil teknolojileri ve bu alandaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırmak.

Programın Lisans Programlarına Dikey Geçiş Durumu:

 • Tekstil Mühendisliği,
 • Tekstil Öğretmenliği,
 • Tekstil Tasarım Öğretmenliği,
 • Hazır Giyim Öğretmenliği,
 • Giyim Endüstri Öğretmenliği,
 • Giyim Öğretmenliği,
 • Moda Tasarım Öğretmenliği,
 • Moda ve Tekstil Tasarımı,
 • Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği,
 • Tekstil Terbiye Öğretmenliği.