Tekstil Laboratuvarı

LABORATUAR HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Başvurudan önce laboratuarımız ile irtibata geçerek istenilen testin yapılabilirliği hakkında teyit alınmalıdır. (Testin yapılabilirliği; başvuru sahibinin ihtiyacı ve başvurunun uygunluğu, laboratuvarın olanakları, cihaz varlığı, cihaz kapasitesi ve/veya cihazın faaliyet durumu, sarf malzeme, diğer donanım ve insan kaynağı v.b durumu dikkate alınarak ilgili standart uyarınca değerlendirilir.)

 

Başvuruda İzlenecek Yol:

1.    Test ve analiz yaptırmak isteyen Kurum ve Kuruluşlar, örneği http://tbmyo.cu.edu.tr web adresinde bulunan test istek formunu doldurarak başvurularını yaparlar. Kaşeli ve imzalı olarak gönderilmiş olan test istek formları kayda alınır.

2.    Numuneler elden veya kargo ile teslim alınır. Karşı ödemeli kargolar kabul edilmeyecektir.

3.    Test ücreti ödenmeden önce mutlaka laboratuvarımız ile iletişime geçilerek testin yapılabilirliği teyit edilmelidir. Laboratuvar tarafından testin yapılabilirliği onaylandıktan sonra ücret yatırılmalıdır. Numunelerin laboratuar tarafından ön kabulü aşamasında gerekli test ve analizler açısından numunenin uygunluğu, temsil yeteneği ve yeterliliği tetkik edilir. Yeterli olmadığı takdirde testler için gerekli numune talep edilir. (Ücret iadesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle testin yapılabilirliğini mutlaka önceden teyid ediniz. Aksi halde testin yapılamadığını gösteren rapor tarafınıza iletilecektir.)

4.    Numuneler ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numune alma tarihi gibi) veren bir etiket olmalıdır.

5.    Listede belirtilen fiyatlar bir numune içindir. Çukurova Üniversitesi’ ne bağlı kurumlar ve Çukurova Üniversitesi personeli için yapılacak olan testlerde, numune sayısına bakılmaksızın %50 indirim uygulanır. Çukurova Üniversitesi dışındaki kurum/kuruluş/kişiler için yapılacak olan testlerde, aynı test için 5 ve üzeri numune gelmesi durumunda ilgili test ücretinde %20 indirim uygulanır.

6.    Numune, test istek formu ve ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte teslim edilmelidir. Aksi durumda numune kabulü yapılmayarak iade edilir. Listedeki fiyatlara KDV dahil değildir. %18 KDV bedeli hizmet bedeline eklenir.

7.    Liste dışındaki testlerin ve değerlendirmelerin yapılabilirliği ve ücreti karşılıklı görüşmelerle belirlenmektedir.

8.    Normal şartlarda yapılan analizler, ilgili standartlarda belirtilen test sayısı göz önüne alınarak yapılır.

 

Raporlama:

1.    Laboratuarımızda, test raporları hazırlanmaktadır. Test raporları, firmanın talep ettiği testlerin sonuçlarını içerir raporlardır.

2.    Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

3.    Düzenlenen rapor ticaret ve reklam amaçları ile tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

4.    Ödemesi tamamlanmış olan raporlar, karşı ödemeli olarak başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmekte veya elden teslim edilmektedir.

 

Rapor ve Numune Saklama Koşulları

Test edilen numunelere ait örnekler 3 ay, raporlar ise 5 yıl süre ile laboratuarımızda saklanmaktadır.

 

Hizmet Bedelinin Ödenmesi

Hazırlanacak olan test raporları için hizmet bedelinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılması ve ilgili dekontun Tekstil Kalite Kontrol Laboratuvarı’na fakslanması veya numune ile birlikte teslim edilmesi sonrasında analize başlanabilmektedir.

Banka Hesap Numarası: Türkiye Ziraat Bankası, IBAN No: TR 120001001690255940205001

 

İletişim ve Ulaşım:

Adres: Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler MYO Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Acıdere OSB Çukurova Cad. No:12 Sarıçam/ADANA

Telefon           : 0 322 3945234

İnternet adresi  : http://tbmyo.cu.edu.tr


Güncel Fiyat Listesi İçin Tıklayınız

Test İstek Formu İçin Tıklayınız