Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Lojistik Programı 

 

 

Dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan lojistik sektörünün artan ihtiyacı için Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması düşünülen Lojistik Programında; ulaştırma/lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplayabilen, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapabilen, lojistik bölümünde karşılaşılan temel finansal işlemleri yöneterek analiz edebilen ve işletmenin finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilen, lojistik sektörü ile ilgili mevzuatı bilerek işyeri uygulamaları, etik değerler, sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip istihdam olanağı yüksek ara eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

 

Programdan mezun olanların kazandıkları unvan, yaptıkları işler ve çalışma alanları

 

Türkiye’de lojistik sektörü, hızlı bir gelişim sürecinde bulunan bir sektördür. Bu gelişim sürecinde nitelikli işgücünün istihdamı önem kazanmaktadır. Lojistik sektöründeki firma sayısının artmasıyla o sektördeki istihdamında arttığı gözlenmektedir. Sektörde istihdam edilecek kalifiye personel arayışı sektörün gelişmesiyle birlikte her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda lojistik programı mezunları, piyasanın ihtiyacı olan daha nitelikli, daha donanımlı meslek elemanı ihtiyacını karşılayacaktır. Programdan mezun olan öğrenciler Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri, Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret, İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Lojistik Birimleri, Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümleri, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimlerinde istihdam edilebilirler.

Tüm bunlara ek olarak Adana Organize Sanayi Bölgesinde gerek ulusal gerekse uluslararası taşımacılık yapan işletme yoğunluğunun fazla olması sebebiyle bu alanda yetişmiş Lojistik Meslek Elemanı ihtiyacı bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler Adana Organize Sanayi Bölgesinde ve ülkemizde kolaylıkla iş bulabilecek, bölgede bulunan firmaların ihtiyaçlarına cevap verebileceklerdir.