Yönetim

 

GÖREVİ

ADI SOYADI

E-POSTA

Müdür

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

nyarpuzbozdogan@cu.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. M. Eren ÖZTEKİN

eoztekin@cu.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Deniz Mutlu ALA

dmala@cu.edu.tr

YÜKSEKOKUL İLETİŞİM NUMARALARI:

Tel:   (0322) 394 52 34 - (0322) 338 60 84/ Dahili 8420

Faks: (0322) 394 52 35