Etkinlikler

...

CNC Simülasyon Eğitimi

 

Yüksekokulumuz; 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 7033 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesine eklenen  Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir.” fıkrasına istinaden Türkiye’de desteklenen 8 Meslek Yüksekokulları içerisinde yer almaktadır. Bu destekleme kapsamında öğrencilerimizin kaliteli ve uygulamalı eğitim almaları için laboratuvar altyapıları sürekli geliştirilmektedir. Bu kapsamda Yüksekokulumuza 5 adet lisanslı CNC Pro Simülatörü alınmıştır.

CNC Pro Simülatörü eğitim modülü ve sınav modülü olmak üzere iki farklı modülden oluşmaktadır.

CNC Pro Simülasyon laboratuvarında amaçlanan şey, Makine öğrencilerinin CNC freze veya torna tezgahlarında imalat aşamasında ve Elektrik ile Elektronik Teknolojisi öğrencileri için baskı devre prototipleme ve talaşlı üretim konusunda yapması gereken adımları öğrenip uygulaması ve gerçek bir makinede çalışmadan önce kontrol paneli kullanımına aşinalık kazanmasıdır.

Sınav modülünde gerçek CNC makinaları olmadan sanal ortamda öğrenciler sınava girebilmektedir. Bu şekilde sınav sonuçları hızlı bir şekilde oluşturulabilmektedir.

Bu kapsamda eğiticilerin eğitimi konusunda Yüksekokulumuz Makine, Tekstil, Elektrik, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Elektronik Teknolojisi programı öğretim elemanlarına 2 gün süreyle CNC simülasyon eğitimi Makine Mühendisi Suat Kumaş tarafından uygulamalı olarak verilmiştir.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir.