Öğrenci Projeleri Yarışması

2017 Temmuz ayında hayata geçirilen 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da, “Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir" hükmü çerçevesinde 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'ndan itibaren Yüksekokulu'muzdaki Makina, Elektrik, Tekstil Teknolojisi ve Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri eğitim desteği almaya başlamışlardır.

          Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanan destek sayesinde öğrencilerimizin diğer meslek yüksekokullarından mezun öğrencilerden farklı kılmak amacıyla 2018 yılının Nisan ayından itibaren çeşitli alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı operatörlük belgeleri (bekoloader, ekskavatör ve forklift) ve sertifikalı eğitimler (diksiyon, ilkyardım, acil durumlarda kurtarma ve yangın eğitimleri) almış ve yeni dönemde de almaya devam edecektir.

          Ayrıca, öğrencilerimiz 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'ndan itibaren “3+1 İşyeri Eğitimi”ne başlamışlardır.

Bulunduğumuz bölgede Yüksekokulu'muzun etkinliğini artırmak ve “Sanayici – Öğrenci” tanışmasını kolaylaştırmak amacıyla; 29 Nisan 2019 tarihinde Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı ile ortaklaşa olarak Üniversitemizdeki önlisans öğrencilerini kapsayacak “Sanayiye Uygulanabilir Proje Yarışması ve Kariyer Günü” etkinliği çalışmalarına başlanmıştır.

Öğrenciler, YÖK eğitim destekli "Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri" yarışmasına, ilgili bölüm öğretim elemanları danışmanlığında her biri özenle ve emekle hazırlanmış 67 projeyle başvuru yapmışlardır.

            Bu yarışmanın düzenlenmesine ve gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan Yükseköğretim Kurulu'na, Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığına, Çukurova Üniversitesi Öğretim elemanlarına ve Yüksekokulumuz çalışanlarına teşekkür eder, öğrencilere başarılar dilerim.

 

 

                                                                                   Prof. Dr. Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN

                                                                                              Yüksekokul Müdürü

                                                                                              Çukurova Üniversitesi

                                                                                   AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu


Önceki Yıllara Ait Yarışmalarımız

 


SANAYİ ODAKLI ÖĞRENCİ PROJELERİ YARIŞMASI 2021

 

ÖNEMLİ DÖKÜMANLAR

 

Önemli: Proje yarışmamızda yer alacak bütün öğrencilerimizden mutlaka TÜBİTAK ARBİS kaydı oluşturmalarını beklemekteyiz.

 

YARIŞMA YÖNERGESİ

Yarışma Kategorileri

Yarışma kapsamında bir proje ile aşağıda yer alan kategorilerden yalnızca birine başvuru yapılabilir. Yarışmanın dört ana kategorisi bulunmaktadır. Yarışmada öğrencilerimizin

Elektrik

Elektronik

Tekstil

Makine

Coğrafi Bilgi Sistemleri

kategorilerde sanayiye uygulanabilir fikirlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda temel uygulamalar ve el becerisi ile birlikte katma değeri yüksek olabilecek öğrenci fikirlerinin de sanayici ve akademisyen ile buluşturulması hedeflenmektedir.

Katılma Koşulları

Yarışmaya, başvuru sırasında Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören ön lisans öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.

Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.

Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alabilir. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.

Proje başvurularının öğrencilerin bağlı bulundukları meslek yüksekokulları tarafından belirlenen öğretim elemanı danışmanlığında yapılması gerekmektedir. Bir başvuruda en az bir danışman bulunmalıdır.

Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.

Proje başvuruları, 2021 yılı Sanayi Odaklı Öğrenci Projeleri Yarışması Başvuru Formu ve gerekli belgeler ile yapılır. Başvuru Formu için tıklayınız

Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

 

Değerlendirme Kurulu

Ç. Ü. Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve A.O.S.B sanayici iş adamlarından oluşan bir kurul projeleri değerlendirecektir.

 

 

 

Süreç

Başvuru Formu (Sadece Ç.Ü. AOSB TBMYO öğrencileri için gereklidir. Başvuru formunun 20 Kasım 2020 tarihine kadar proje.basvuru.2020@gmail.com adresine başvuru formlarını göndermeleri gerekmektedir). Başvuru Formu için tıklayınız.

Aşağıda yer alan belgelerin yarışmaya katılacak tüm öğrenciler tarafından 22 Şubat 2021 - 21 Mart 2021 tarihleri arasında proje.basvuru.2020@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. (Yarışmaya birden fazla öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılacaksa, başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyelerine ait evraklar ve danışman bilgisi takım temsilcisi tarafından başvuruya eklenir.)

Öğrenci Bilgi Formu (Yarışmaya birden fazla öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılacaksa, tüm öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanacaktır.)

Öğrenci/lerin başvuru tarihleri (22.02.2021 – 21.03.2021) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkodlu) öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkodlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.)

Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi.

Proje Raporu Hazırlama Klavuzuna göre hazırlanmış PDF formatında Proje Raporu (en az 2 an fazla 20 sayfa). Proje raporu hazırlama klavuzu için tıklayınız.

Varsa projeye ait video kaydı (boyutu 10 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.

Başvuru sırasında yarışma kategorisinin seçilmesi zorunludur. Birden fazla alanı kapsayan projelerde projenin özgün/yenilikçi unsurunun önde olduğu alanın seçilmesi gerekir.

Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman bilgileri dahil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

Katılımcıların gönderim sonrasında Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna mutlaka şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şahsi başvurusu bulunmayan proje önerileri geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonrasında ön inceleme, bilimsel değerlendirme ve final sergisinden oluşan değerlendirme süreci başlar. 

Değerlendirme Yöntemi

Çevrimiçi olarak alınan başvurular, ilk olarak MYO Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir. Başarılı bulunan projeler, MYO Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından final yarışmasına davet edilir. Final yarışmasında projeler, sanayicilerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. İki veya üç öğrencinin yer aldığı projelerin final yarışmalarına davet edilmeleri durumunda, yarışma ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur. Zorunlu durumlarda katılım sağlanamaması halinde öğrencilerin projede bulunan diğer başvuru sahiplerine muvafakatname vermeleri gerekir,  aksi halde proje yarışmadan elenir. Final değerlendirmeleri 12-22 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak olup, çevrimiçi olarak değerlendirmeye katılacak öğrencilerimize değerlendirmelerin yapılacağı tarih ve saat e-posta yoluyla bildirilecek ve yüksekokul web sayfasında yayınlanacaktır. Katılımcıların belirtilen tarih ve saatten 15 dakika önce internet bağlantısı olan kameralı bir bilgisayar ile olmaları beklenmektedir. Değerlendirmeler en fazla 10 dakika sunum ve anlatım, 5 dakika soru cevap şeklinde gerçekleştirilecektir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi verilir. Proje başvurularının değerlendirmesi,  sanayiciler tarafından objektif olarak yapılır. Jüri kararı kesindir ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

*Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için yarışmadan önce TÜBİTAK’ın patent desteklerinin incelenmesi ve www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.

 

Değerlendirme Kriterleri

Bölge ve Final Yarışmasında projeler, Özgünlük/Yenilikçilik, Yöntem ve Süreç, Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik, Katma Değer ve/veya Yaygın Etki kriterlerine göre değerlendirilir.

1. Özgünlük / Yenilikçilik

Konu seçimi özgün, daha önce çalışılmamış bir konu olmalıdır,

Projenin hangi gereksinimleri karşılayacağı belirtilmelidir,

Proje önerisinde kullanılan yöntem, teknik, model ve bilişsel gibi tekniklerden en az biri yenilikçi boyut göstermelidir,

Proje ileri/yeni teknolojiler içermeli/üretmelidir,

Proje çıktısının mevcut ürün/süreç/yöntemlere göre üstünlükleri bulunmalıdır,

Patent, Endüstriyel tasarım, copyright vb. fikri/sınai mülkiyet hakkı elde etme olasılığı yüksek olmalıdır.

2. Yöntem ve Süreç

Tasarımda kullanılan yöntem, analiz ve modelleme teknikleri uygun ve yeterli olmalıdır,

Proje çıktıları (prototip üretimi, deney, test, sayısal analiz, simülasyon, anket vb. yöntemlerle) doğrulanmalı ve geçerli kılınmalıdır,

Sunum kalitesi (rapor, poster, sözlü sunum ve prototip vb.) yüksek olmalıdır.

3. Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik

Projede elde edilen çözüm mevcut şartlarda uygulanabilmeli/ üretilebilmelidir,

Proje yeni projeler, iş ortaklıkları ve işbirlikleri oluşturma potansiyeline sahip olmalıdır,

Proje çıktılarının pazarlanabilme, transfer edilebilme ve kabul görme olasılığı yüksek olmalıdır,

Proje sonucunda fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı ve gizlilik üzerinde anlaşmaya varılmış olmalıdır.

 

4. Katma Değer ve/veya Yaygın Etki

Proje çıktılarının sektöre/ülke ekonomisine katma değer sağlama yeteneği yüksek olmalıdır,

Proje çıktıları stratejik öneme sahip olmalıdır,

Proje çıktılarının çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik unsurları göz önüne alınmalıdır,

Projenin ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkısı yüksek olmalıdır.

Değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları eşittir.

Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır.

Etik İhlal Gerekçeleri

Projenin başvuru sahibi ve varsa muvafakatname veren öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,

Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,

Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,

Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin/edeceğinin anlaşılması, (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)

Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,

Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması,

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihleri                  :  22.02.2021 – 21.03.2021

Ön Eleme                               : 13.04.2021-19.04.2021

Finalistlerin Duyurulması     :  21.04.2021

Final Değerlendirmeleri        : 26.04.2021 – 07.05.2021 (çevrimiçi)

Ödül ve Sunum Günü            : 26.05.2021

Ödüller

Ödüller daha sonra duyurulacaktır.

 

 

 

İletişim Bilgileri

Adres       : Ç. Ü. Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Sarıçam/ADANA

Tel       : 90 (322) 3945234

Faks    : 90 (322) 3945235

e-posta   : teknikbilimler@cu.edu.tr

 

web     : http://tbmyo.cu.edu.tr