İşyeri Eğitimi

Yüksekokulumuz 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi programını uygulamaya başlamıştır.


İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere;

  • Öğrenim gördükleri önlisans programıyla ilgili işyerlerini yakından tanımak, işyerlerindeki hiyerarşik düzeni, organizasyon yapısını, iş disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözlemlemelerini sağlamaktır.
  • Öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerini pekiştirmek için uygulama yapmak, sektör çalışanlarının yaptıkları işleri yakından izlemek, işletme deneyimlerini arttırmak ve yapacakları işi tanımalarını sağlamaktır.
  • Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisi kazandırmaktır.
  • İşyeri yöneticileri, çalışanları ve ilgili diğer bireylerle ortak dil geliştirmelerini sağlamak, işyeri iletişim becerilerini arttırmaktır.
  • Meslekleri ile ilgili güncel teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak ve meslek etiğine saygılı olmayı öğretmektir.

​Gerekli Dökümanlar


Ç.Ü.A.O.S.B Teknik Bilimler M.Y.O İşyeri Eğitimi Yönergesi

​​​Firmalar İçin


A.O.S.B ile Yüksekokulumuz İşyeri Eğitimi Protokolü
İntörn Tekniker Talep Formu (Ek-2a)
Firmalar İçin İşyeri Eğitimi Protokolü (Ek-2)
İntörn Tekniker Aylık Devam Çizelgesi (Ek-4)
İntörn Tekniker Değerlendirme Formu (Ek-5) 

İŞYERİ MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME FORMU

(Bu form işyeri tarafından intörn teknikerlerden olan memnuniyet düzeylerinin belirlenebilmesi için aylık doldurulacak ve okula teslim edilecektir)

Öğrenci ve Akademisyenler İçin​


İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Öğrenci Başvuru Formu (Ek-2b)

İşsizlik Fonu Katkı Formu (Ek -2b ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir)

İşyeri Eğitimi İntörn Tekniker Denetim Formu (Ek-2c)
İşyeri Eğitim Raporu Hazırlama Yönergesi (Ek-3)
İşyeri Eğitimi Başarı Değerlendirme Formu (Ek-6)
Gönüllü Katılım Formu (Ek-7)
Öğrenci Memnuniyet Anketi (Ek-8)

 

2020-2021 Bahar Dönemi İşyeri Eğitimi Final Kılavuzu indirmek için tıklayın

İşyeri Raporlarının hazırlanması